Tóc Của Rapunzel

Hết hàng

90.000₫

🚩RAPUNZEL HAIR: ⠀🌱Chất: Kẹo Dẻo. ⠀🌱Mùi: hoa quả. ⠀🌱Topping: Hoa xanh lớn và nhỏ. VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo Dẻo ngon extra.

🚩RAPUNZEL HAIR:

⠀🌱Chất: Kẹo Dẻo.

⠀🌱Mùi: hoa quả.

⠀🌱Topping: Hoa xanh lớn và nhỏ.

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo Dẻo ngon extra.