Tiền Vô Như Nước

Hết hàng

90.000₫

🚩Slime Tiền Vô Như Nước by Litiland ⠀🌱Chất: Clear Màu Ẩn ⠀🌱Mùi: Táo ⠀🌱Topping: 3 đồng tiền vàng VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + kẹo extra.

🚩Slime Tiền Vô Như Nước by Litiland

⠀🌱Chất: Clear Màu Ẩn

⠀🌱Mùi: Táo

⠀🌱Topping: 3 đồng tiền vàng

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + kẹo extra.