Tia Tử Ngoại - UltraViolet

Hết hàng

90.000₫

🚩Tia Tử Ngoại by Litiland ⠀🌱Chất: Clear Slime ⠀🌱Mùi: Đào Chanh ⠀🌱Topping: Bụi Giấy Cầu Vồng VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + cốm extra.

🚩Tia Tử Ngoại by Litiland

⠀🌱Chất: Clear Slime

⠀🌱Mùi: Đào Chanh

⠀🌱Topping: Bụi Giấy Cầu Vồng

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + cốm extra.