Pure Gold - Vàng Nguyên Chất

Hết hàng

80.000₫

🚩Pure Gold by Litiland ⠀🌱Chất: Clear Slime ⠀🌱Mùi: Peach ⠀🌱Topping: lá vàng VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.

🚩Pure Gold by Litiland

⠀🌱Chất: Clear Slime

⠀🌱Mùi: Peach

⠀🌱Topping: lá vàng

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.