Mây Xanh - Blue Cloud

Hết hàng

60.000₫ 85.000₫

Litiland 30/12 Restock Chất Slime: litisoft Mùi: Hoa Lá Slime đi kèm: 1 charm mây + 1 bộ caresheet (mõi bưu phẩm) + extra nhỏ

Litiland 30/12 Restock

Chất Slime: litisoft

Mùi: Hoa Lá

Slime đi kèm: 1 charm mây + 1 bộ caresheet (mõi bưu phẩm) + extra nhỏ