Night Sea - Biển Đêm

Hết hàng

85.000₫

🚩Night Sea by Litiland ⠀🌱Chất: Jelly Slime ⠀🌱Mùi: Chanh Sả ⠀🌱Topping: sprinkles vỏ sò màu unicorn VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.

🚩Night Sea by Litiland

⠀🌱Chất: Jelly Slime

⠀🌱Mùi: Chanh Sả

⠀🌱Topping: sprinkles vỏ sò màu unicorn

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.