Nắng Ngọt - Sweet Sunshine

Hết hàng

75.000₫

🚩Sweet Sunshine by Litiland ⠀🌱Chất: Clear Slime nhũ vàng ⠀🌱Mùi: trái cây ⠀🌱Topping: cốm tim pastel VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.

🚩Sweet Sunshine by Litiland

⠀🌱Chất: Clear Slime nhũ vàng

⠀🌱Mùi: trái cây

⠀🌱Topping: cốm tim pastel

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.