Tím Lè - 9/10 Putty

Hết hàng

80.000₫

🚩Tím Lè by Litiland ⠀🌱Chất: Putty ⠀🌱Mùi: Chanh Sả ⠀🌱Topping: Trăng Sao Li Ti VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.

🚩Tím Lè by Litiland

⠀🌱Chất: Putty

⠀🌱Mùi: Chanh Sả

⠀🌱Topping: Trăng Sao Li Ti

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.