Cocoa Milshake - Cacao Sữa Đá

Hết hàng

80.000₫

🚩Cocoa Milkshake by Litiland ⠀🌱Chất: Basic ⠀🌱Mùi: Socola ⠀🌱Topping: Charm Đá VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.

🚩Cocoa Milkshake by Litiland

⠀🌱Chất: Basic

⠀🌱Mùi: Socola

⠀🌱Topping: Charm Đá

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.