Christmas Party

Hết hàng

90.000₫

🚩Bữa Tiệc Giáng Sinh by Litiland ⠀🌱Chất: Basic + Clear + Slushie ⠀🌱Mùi: Sữa Dâu ⠀🌱Topping: Nhánh trái châu VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + kẹo extra.

🚩Bữa Tiệc Giáng Sinh by Litiland

⠀🌱Chất: Basic + Clear + Slushie

⠀🌱Mùi: Sữa Dâu

⠀🌱Topping: Nhánh trái châu

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + kẹo extra.