Cherry Fluff - Cherry Phồng Phì

Hết hàng

60.000₫ 85.000₫

Litiland 30/12 Restock Chất Slime: litisoft Mùi: Dâu Slime đi kèm: 1 charm cherry + 1 bộ caresheet (mõi bưu phẩm) + extra nhỏ

Litiland 30/12 Restock

Chất Slime: litisoft

Mùi: Dâu

Slime đi kèm: 1 charm cherry  + 1 bộ caresheet (mõi bưu phẩm) + extra nhỏ