CANH TƯƠNG ĐẬU HỦ - Soybean Tofu Soup

Hết hàng

85.000₫

Slime Màu Nâu nhạt, Base Trong. Có mùi thơm. Mùi: Socola ^^ Hạt mè rắc lên slime sẽ được để tách riêng trên bề mặt slime Slime đi kèm: 1 bộ caresheet + extra nho nhỏ

Slime Màu Nâu nhạt, Base Trong.

Có mùi thơm. Mùi: Socola ^^

Hạt mè rắc lên slime sẽ được để tách riêng trên bề mặt slime

Slime đi kèm: 1 bộ caresheet + extra nho nhỏ