Bờ Biển - Seaside

Hết hàng

80.000₫

🚩Seaside by Litiland ⠀🌱Chất: Clear Slime ⠀🌱Mùi: biển ⠀🌱Topping: Vỏ ốc thiên nhiên VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.

🚩Seaside by Litiland

⠀🌱Chất: Clear Slime

⠀🌱Mùi: biển

⠀🌱Topping: Vỏ ốc thiên nhiên

VẬT ĐI KÈM TRONG BƯU PHẨM: Litiland Card + Gói Borax + Kẹo ngon extra.